Reconstructie Willemskade Zwolle

Project Info

 • Opdrachtgever

  Gemeente Zwolle

 • Type contract

  UAV

 • Projectomvang

  -

 • Uitvoeringsperiode

  april - september 2017

Aannemingsmaatschappij Van Gelder heeft in opdracht van de gemeente Zwolle de reconstructie van de Willemskade in Zwolle uitgevoerd.

De Willemskade is één van de belangrijkste verkeersaders van Zwolle. Zwolle wil in de toekomst een gastvrije en bereikbare stad blijven. Omdat de stad de afgelopen jaren is gegroeid, is er meer verkeer richting de binnenstad. De inrichting met name aan de westkant van de binnenstad was hier niet op berekend, daardoor ontstonden er files en onveilige situaties. Het project was complex qua locatie en de hoeveelheid gelijktijdig werkende partijen op een relatief kleine locatie. Tijdens de werkzaamheden bleef de binnenstad en het NS-station goed bereikbaar voor bewoners en bezoekers.

Reconstructie

Er vond een reconstructie van de Willemskade plaats. De werkzaamheden tijdens deze reconstructie waren (in hoofdlijnen):

 • aanleg van een vrijliggende busbaan in het midden van de rijbaan;
 • aanleg van twee vrijliggende autorijstroken;
 • aanleg van een vrijliggend tweerichtingenfietspad aan beide zijden van de weg;
 • aanleg van de aansluiting op de toekomstige busbrug vanaf de achterzijde van het station.