Riolering Borgwallinge-Bovendiepen

Project Info

 • Opdrachtgever

  Gemeente Tynaarlo

 • Type project

  RAW

 • Projectomvang

  € 2.500.000,-

 • Uitvoeringsperiode

  voorjaar 2017 - voorjaar 2018

In opdracht van de gemeente Tynaarlo verving Aannemingsmaatschappij Van Gelder de riolering in Zuidlaren. Het ging om een traject van ruim 2,5 km aan de noordkant van Zuidlaren, waar het bestaande riool vervangen werd. Op een groot deel van het tracé is tevens een hemelwaterriool aangelegd, zodat het regenwater apart afgevoerd kan worden. Dit schone regenwater kan direct op het oppervlaktewater geloosd worden. De aansluitingen van het dakwater (regenpijpen) op eigen terrein zijn aangesloten op het nieuwe hemelwaterriool.

De fasering in hoofdlijnen:

 • Fase 1: Borgwallinge voorjaar 2017
 • Fase 2: Bovendiepen voorjaar - zomer 2017
 • Fase 3: Heerdelaan-Ebbingekamp-Eltinge zomer 2017 - voorjaar 2018

Verspringing

In het deel Heerdelaan - Ebbingekamp - Eltinge zijn, voorafgaand aan de rioleringswerkzaamheden, nog werkzaamheden verricht aan de kabels en leidingen. Daarom is dit deel als laatste uitgevoerd.