Rioolmaatregelen Borgwallinge-Bovendiepen

Project Info

 • Opdrachtgever

  Gemeente Tynaarlo

 • Type project

  RAW

 • Projectomvang

  € 2.500.000,-

 • Uitvoeringsperiode

  voorjaar 2017 - voorjaar 2018

Vervanging riolering en aanleg regenwaterriool in Zuidlaren

In opdracht van de gemeente Tynaarlo vervangt Aannemingsmaatschappij Van Gelder de riolering in Zuidlaren. Het gaat om een traject van ruim 2,5 km aan de noordkant van Zuidlaren, waar het bestaande riool vervangen wordt. Op een groot deel van het tracé wordt tevens een hemelwaterriool aangelegd, zodat het regenwater apart afgevoerd kan worden. Dit schone regenwater kan direct op het oppervlaktewater geloosd worden.

U bevindt zich nu op onze tijdelijke website. De definitieve website met informatie over het project wordt momenteel gemaakt. Het webadres blijft overigens ongewijzigd (rioolmaatregelen-borgwallinge-bovendiepen.nl).

Planning en fasering

Op 2 maart wordt een informatieavond gehouden voor de direct aanwonenden van de werkzaamheden. Tijdens die informatieavond wordt de planning en de fasering van de werkzaamheden besproken. Deze zijn ook na de informatieavond hier beschikbaar (pdf).

In hoofdlijnen:

 • Fase 1: Borgwallinge voorjaar 2017
 • Fase 2: Bovendiepen voorjaar - zomer 2017
 • Fase 3: Heerdelaan-Ebbingekamp-Eltinge zomer 2017 - voorjaar 2018

Verspringing

In het deel Heerdelaan - Ebbingekamp - Eltinge worden, voorafgaand aan de rioleringswerkzaamheden, nog werkzaamheden verricht aan de kabels en leidingen. Daarom wordt dit deel als laatste uitgevoerd.

Verkeersmaatregelen

Daar waar wij werkzaamheden verrichten, is er geen autoverkeer mogelijk. De aanliggende woningen blijven te voet bereikbaar. Mocht dit voor u grote problemen opleveren (bv omdat u slecht ter been bent), dan kunt u contact met ons opnemen en zoeken wij naar een oplossing.

Doorgaand rijverkeer wordt lokaal omgeleid. De exacte omleiding verschilt per locatie waar wij onze werkzaamheden verrichten.

Hemelwater afkoppeling

Zoals aangegeven wordt tijdens de rioleringswerkzaamheden een apart hemelwaterriool aangelegd. De aansluitingen van het dakwater (regenpijpen) op uw eigen terrein worden aangesloten op het nieuwe hemelwaterriool. Zodra hierover meer informatie bekend is, kunt u die hier vinden.

Meer informatie en vragen

Voor vragen over de uitvoering kunt u contact opnemen met uitvoerder Murk de Jong via 0525 659 888 of projectleider Gertjan Steenbergen via

 De fasering van de werkzaamheden is hier te downloaden (pdf). 

Via onderstaande formulier kunt u ook uw vragen en/of opmerkingen aan ons sturen.

Voornaam*:

Achternaam*:

Geslacht:
ManVrouw
Adres:

Postcode:

Stad:

E-mail*:

Telefoonnummer*:

Bericht:

Picture of Paulien Bisschop

Omgevingsmanager

+31 (0)6 83282822

Paulien Bisschop