Rivierboulevard Hasselt

Project Info

 • Opdrachtgever

  Gemeente Zwartewaterland

 • Type contract

  RAW

 • Projectomvang

  € 668.000

 • Uitvoeringsperiode

  januari - juni 2017

In opdracht van de gemeente Zwartewaterland heeft Aannemingsmaatschappij Van Gelder in 2017 een rivierboulevard gerealiseerd in Hasselt. Hierdoor is het aanzicht vanaf het Zwarte Water, de rivier waar Hasselt aan ligt, aanzienlijk verbeterd.

Kademuur

Naast het aanbrengen van mooie natuurstenen verhardingen zijn er een aantal waterstaatkundige elementen aangebracht. Er is een muurconstructie, een zogeheten kademuur, gemaakt, waarbij een coupure is aangebracht. Een coupure is een opening in een waterkerend lichaam, die later gevuld kan worden. Op die manier wordt het geheel waterkerend. Voor de kademuur, dus in het water, zijn ook verschillende voorzieningen aangebracht. Zo zijn er meerpalen geslagen en zijn er loopbruggen en een drijvende steiger aangelegd.

Hassailt

Door het realiseren van deze (waterbouwkundige) werken wil Hasselt de aantrekkelijkheid voor varende toeristen vergroten. Niet alleen het aanzicht is mooier geworden, ook de voorzieningen voor aanmerende boten zijn op een fraaie manier verbeterd. Het project was mooi op tijd klaar voor Hassailt, een groot maritiem evenement dat eens in de vijf jaar wordt gehouden. Tienduizenden bezoekers konden op die manier meteen kennis maken met de nieuwe rivierboulevard.