Spanningsvoorziening de Duinen

Project Info

 • Opdrachtgever

  Waternet, Amsterdamse Waterleidingduinen

 • Type contract

  RAW - UAV

 • Projectomvang

  € 7.100.000

 • Uitvoeringsperiode

  2016 - 2019

Spanningsvoorziening de Duinen, aangelegd in de jaren ‘50 door de Gemeentewaterleidingen Amsterdam, was sterk verouderd en het complex voldeed niet meer aan de normen en eisen van deze tijd. Om die reden heeft opdrachtgever Waternet een bestek op de markt gebracht om het laag- en middenspanningsnetwerk te vernieuwen.

Werkzaamheden

Het werk dat Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken uitvoerde was zeer divers: zo werd er een compleet nieuw laagspanning- en middenspanningsnet aangelegd inclusief het benodigde communicatie netwerk dat Van Gelder Telecom realiseerde. In aantallen kwam het neer op zo'n 230 winputten en meer dan 36 kilometer kabel. Een uitdagende klus in een bijzondere werkomgeving; een natuurgebied met veel herten, vossen en in de duinen.

De werkzaamheden werden uitgevoerd in drie fases. Een greep uit de werkzaamheden:

Fase 1: van 1 oktober 2016 tot en met 1 maart 2017

 • Leveren en plaatsen van zes nieuwe compactstations
 • Graven en dichten van circa 9 kilometer sleuf
 • Leveren, aanbrengen en aansluiten van circa 10 kilometer 10kV kabel, laagspanningskabel, backbone en glasvezelkabel ten behoeve van de installatie in de putten
 • Leveren, installeren en aansluiten van 47 stuks kasten in de putten, 8 stuks kasten naast de putten
 • Leveren, aanbrengen en aansluiten van 55 stuks pompen

Fase 2: van 1 september 2017 tot 1 maart 2018

 • Leveren en plaatsen van twee nieuwe compactstations
 • Leveren en aanbrengen van een complete Xira installatie
 • Graven en dichten van circa 11 kilometer sleuf
 • Leveren, aanbrengen en aansluiten van circa 11 kilometer 10kV kabels, laagspanningskabels, backbone en glasvezelkabel ten behoeve van de installatie in de putten
 • Leveren, installeren en aansluiten van 56 kasten in de putten, 50 stuks kasten naast de putten
 • Leveren, aanbrengen en aansluiten van 106 stuks pompen
 • Compleet in bedrijf nemen van de gehele nieuwe installatie, inclusief de benodigde schakelopdrachten

Fase 3: van 15 augustus 2018 tot 1 maart 2019

 • Renoveren van twee stuks bestaande trafostations
 • Leveren, aanbrengen en installeren van twee complete Xiria installaties
 • Leveren, aanbrengen en installeren van twee stuks Proces automatiseringskasten
 • Compleet elektrificeren en automatiseren van circa 10 stuwen en dammen en 10 debietmeters
 • Leveren, aanbrengen en aansluiten van circa 10 kilometer 10kV kabel, laagspanningskabel, backbone en glasvezelkabel ten behoeve van de installatie in de putten
 • Verwijderen enkele kilometers oude te vervallen kabels