Thomas van Aquinostraat Tilburg

Project Info

 • Opdrachtgever

  Gemeente Tilburg

 • Uitvoeringsperiode

  Juni 2018 - december 2018

 • Type project

  UAV-gc

 • Projectomvang

  € 2.650.000

Groot onderhoud

In opdracht van de gemeente Tilburg voert Aannemingsmaatschappij Van Gelder aan de Thomas van Aquinostraat en een aantal aangrenzende straten groot onderhoud uit.   

Directe aanleiding voor het project is de noodzaak tot het uitvoeren van onderhoud aan de verhardingen en de aanleg van een robuust hemelwatersysteem, in de vorm van de Blauwe Ader. De gemeente Tilburg wil met dit project tevens de ruimtelijke kwaliteit en de algehele staat van de wijk in technische zin verbeteren. Daarnaast moet de inrichting van de wijk aansluiten op de toekomstvisie van de stad Tilburg.

Werkzaamheden

De werkzaamheden om deze visie te realiseren zijn onder andere het aanleggen van verhardingen, regenwaterriolering, openbare verlichting en groeninrichting. Een ander belangrijk aandachtspunt voor de gemeente Tilburg is het aanbrengen van een verkeerskundige knip. De Thomas van Aquinostraat wordt, voor betere verkeersveiligheid, opgeknipt middels een nieuw aan te leggen park. Dit park is ontworpen door Van Gelder en is als onderdeel van de aanbesteding beoordeeld door de gemeente Tilburg. Om de leefbaarheid binnen de wijk te vergroten wordt een nieuw STER-fietsstraat aangebracht in de Petrus Canisiusstraat.

De buitenruimte wordt verbeterd met extra aandacht voor de dynamiek van de wijk, zelfredzaamheid van de bewoners, ruimte voor ontmoetingen en het versterken van de sociale binding in de wijk. Daarnaast wordt in het ontwerp rekening gehouden met het belang van het creëren van een klimaatbestendige omgeving met zichtbaar groen en water.

Picture of Mark Geertman

Omgevingsmanager

0525 659 888

Mark Geertman