Reconstructie rotondes, Putten

Project Info

  • Opdrachtgever

    Gemeente Putten

  • Type project

    UAV-gc

  • Uitvoeringsperiode

    maart - juli 2016

Veiliger door Putten na reconstructie rotondes Van Geenstraat

In opdracht van de gemeente Putten reconstrueert Van Gelder twee rotondes in de Van Geenstraat. De rotondes worden vergroot en voorzien van een vrijliggend fietspad, waardoor de verkeersveiligheid in de straat fors toeneemt.

Veiligheid staat voorop

Al tijdens de werkzaamheden staat de veiligheid op en rond het werk voorop. Daarom worden de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd en wordt het doorgaande verkeer nauwelijks gehinderd. Hierdoor wordt het centrum van Putten niet belast met extra verkeer en dus ook niet met extra onveilige situaties. De scheiding tussen het werkgebied en de omgeving is met barriers afgezet. De tijdelijke fietsoversteken met verkeerslichten bieden fietsers een veilige oversteek.

WoutervanderSar_16.071400-01

Werken in fases ontziet doorgaande routes

Om de doorgaande route in stand te houden, worden de werkzaamheden in verschillende fases uitgevoerd. De rotondes worden om-en-om aangepakt. De Van Geenstraat is slechts twee weekenden geheel gestremd.

Picture of Paulien Bisschop

Omgevingsmanager

+31 (0)6 83282822

Paulien Bisschop

de BouwApp

Relevante links

google-app-store-grey