Variabel Onderhoud West Nederland Zuid

Project Info

 • Opdrachtgever

  Rijkswaterstaat

 • Uitvoeringsperiode

  December 2017 - december 2018

 • Type project

  UAV-GC

 • Projectomvang

  € 15.264.750

36 wegvakken, 82 kunstwerken

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft Aannemingsmaatschappij Van Gelder in 2018 onderhoud uitgevoerd aan diverse wegen in het hoofdwegennetwerk van de regio West Nederland Zuid.

De uit de voeren werkzaamheden bestonden uit het vernieuwen van de ZOAB asfaltdeklaag op 36 wegvakken en het uitvoeren van onderhoud aan 82 kunstwerken. De werkzaamheden vonden grotendeels plaats tijdens de 22, door Rijkswaterstaat vastgestelde, weekendafsluitingen.

Het project werd aanbesteed en gegund middels de Best Value-systematiek. Het beoogd eindresultaat van het project was dat de wegdelen die werden aangepakt, blijven voldoen aan de eisen die gesteld werden aan het functioneren van het hoofdwegennetwerk.

Hiernaast waren ook nog een drietal projectdoelstellingen geformuleerd:

 1. Een optimale balans tussen de verschillende belangen bij de realisatie van het werk;
 2. Een zo snel en efficiënt mogelijk proces voor het omgaan met afwijkingen;
 3. Een zo efficiënt mogelijk proces van overdracht en acceptatie van de areaalgegevens, op een zo vroeg mogelijk tijdstip en afgestemd op de behoefte.

Aannemingsmaatschappij Van Gelder heeft met haar aanbiedingsdossier de grootste meerwaarde geboden op de projectdoelstellingen en het beoogd eindresultaat.

Bekijk hieronder de kaart voor de locaties die zijn voorzien van onderhoud.