Variabel Onderhoud West Nederland Zuid

Project Info

 • Opdrachtgever

  Rijkswaterstaat

 • Type project

  UAV-GC

 • Projectomvang

  € 15.264.750,-

 • Uitvoeringsperiode

  december 2017 - december 2018

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft Aannemingsmaatschappij Van Gelder in 2018 onderhoud uitgevoerd aan diverse wegen in het hoofdwegennetwerk van de regio West Nederland Zuid.

36 wegvakken, 82 kunstwerken

De uit de voeren werkzaamheden bestonden uit het vernieuwen van de ZOAB asfaltdeklaag op 36 wegvakken en het uitvoeren van onderhoud aan 82 kunstwerken. De werkzaamheden vonden grotendeels plaats tijdens de 22, door Rijkswaterstaat vastgestelde, weekendafsluitingen.

Het project werd aanbesteed en gegund middels de Best Value-systematiek. Het beoogd eindresultaat van het project was dat de wegdelen die werden aangepakt, blijven voldoen aan de eisen die gesteld werden aan het functioneren van het hoofdwegennetwerk.

Doelstellingen

Hiernaast waren ook nog een drietal projectdoelstellingen geformuleerd:

 1. Een optimale balans tussen de verschillende belangen bij de realisatie van het werk;
 2. Een zo snel en efficiënt mogelijk proces voor het omgaan met afwijkingen;
 3. Een zo efficiënt mogelijk proces van overdracht en acceptatie van de areaalgegevens, op een zo vroeg mogelijk tijdstip en afgestemd op de behoefte.

Aannemingsmaatschappij Van Gelder heeft met haar aanbiedingsdossier de grootste meerwaarde geboden op de projectdoelstellingen en het beoogd eindresultaat.