Vervangen TPRB door PRL

Project Info

  • Opdrachtgever:

    Movares Nederland B.V.

  • Type project:

    UAV-gc

  • Uitvoeringsperiode:

    Maart 2016-Juli 2016

Regio Noord Friesland; vervangen TPRB door PRL

In het eerste kwartaal van 2016 is een start gemaakt met de werkzaamheden in Friesland. TPRB staat voor Ter Plaatse Bediende Relais Beveiliging. In het kort houdt dit in dat de machinist de rijweg instelt, er geen centrale sturing is en er weinig informatie beschikbaar is bij storingen.

ProRail wenste dat de TPBR werd vervangen door PRL (Procesleiding), waardoor de baanvakken Leeuwarden-Stavoren en Leeuwarden-Harlingen Haven centraal bediend worden, er betere reactie is, meer overzicht en sturing bij incidenten en een verhoogde veiligheid.

Half maart 2016 heeft Van Gelder Rail in opdracht van hoofdaannemer Movares een start gemaakt met de voorbereidende werkzaamheden op de baanvakken Leeuwarden-Stavoren en Leeuwarden-Harlingen, waarna op 25 juni tijdens een 124-urige buitendienststelling (BD) plaatsvond. De BD eindigde op 29 juni, waarna beide baanvakken in dienst zijn gegaan.

Het werk bestond uit het volledig aanpassen van de treinbeveiliging, het ombouwen van vijf overwegpaden op perrons van onbewaakt naar bewaakt, inclusief de bijbehorende werkzaamheden aan kabels- en leidingen en energievoorziening. Daarnaast zijn er civiele werkzaamheden uitgevoerd op de perrons zelf.