Vervangen treinbeveiligingsinstallatie Roermond

Project Info

 • Opdrachtgever

  ProRail

 • Type Contract

  UAV

 • Projectomvang

  € 6.500.000

 • Uitvoeringsperiode

  januari - november 2019

Van Gelder Rail heeft in Roermond gewerkt aan de vernieuwing van de treinbeveiligingsinstallatie. Het project, ook wel Programma Vervangen Treinbeveiliging (PVT), werd uitgevoerd in opdracht van ProRail. De huidige installaties waren verouderd en werden daarom vervangen om zo storingen te voorkomen.

2-in-1

Het vernieuwen van de treinbeveiliging was een project van flinke omvang. Om alles in werking te brengen richtte Van Gelder Rail als onderaannemer van Movares Nederland B.V. een nieuw relaishuis in en pasten daarnaast in rechtstreekse opdracht van ProRail de beveiliging aan op het emplacement. Je kunt dit project eigenlijk zien als twee projecten in één. Daarbij kwamen alle specialisaties van Van Gelder Rail aan bod: treinbeveiliging, energievoorziening en ondergrondse infra.

Bij de uit te voeren werkzaamheden kun je denken aan: het leggen van kabels en leidingen, het leggen van kokers, het realiseren van stalenbrugkokers en spoor- en wegkruisingen, het saneren van oude buitenelementen en het vervangen van seinen en kasten.

Vervangen treinbeveiliging Roermond

Voorbereidingen

Voordat we begonnen met de uitvoering van het werk hebben we een aantal dingen voorbereid, zoals veiligheid, gezondheid en milieu. Denk bijvoorbeeld aan de aanwezigheid van asbest in gebouwen en objecten, maar ook de aanwezigheid van de gevaarlijke stof Chroom-6. “Zo zijn alle seinpalen door ProRail onderzocht op de aanwezigheid van Chroom-6 in de coating. Op deze manier weten we precies waar speciale verwerking nodig is”, aldus Jos Cousin, hoofd bureau veiligheid bij Van Gelder Rail.

Daarnaast is er ook veel onderzoek verricht naar de zogenoemde NGCE, de Niet Gesprongen Conventionele Explosieven. Dit omdat uit historisch onderzoek bleek dat de werkomgeving zich in verdacht NGCE-gebied bevindt. “Dat onderzoek naar die niet gesprongen explosieven is met name gedaan bij de locaties waar boringen plaatsvinden in grond waar na de oorlog nog niemand in is geweest. Want je kunt je voorstellen dat in de grond waar al wel in is geroerd, dus waar al kabels en leidingen liggen van na de oorlog, het risico op het vinden van explosieven een stuk minder groot is. Vooralsnog zijn we nog nergens op iets gestuit.”

In november 2019 werd de nieuwe treinbeveiligingsinstallatie in dienst gesteld.