Vervanging drukriolering in Steenwijkerland

Project Info

 • Opdrachtgever

  Gemeente Steenwijkerland

 • Type project

  UAV

 • Projectomvang

  € 1.300.000

 • Uitvoeringsperiode

  november 2016 - voorjaar 2017

In opdracht van de de gemeente Steenwijkerland heeft Aannemingsmaatschappij Van Gelder 20 kilometer drukriolering in Blankenham en omgeving vervangen. Voorafgaand aan de aanbesteding heeft de gemeente Steenwijkerland samen met de inwoners een plan gemaakt voor de vervanging van het rioleringsstelsel. Alle partijen zijn actief betrokkenheid geweest bij het project. Dit is ook een belangrijk onderdeel in de nieuwe Omgevingswet.

Meer dan 30 jaar oud

Verwonderlijk is het niet, dat er de laatste jaren meer onderhoud gepleegd moest worden aan het drukriool in Blankenham en omgeving. Meer dan 30 jaar geleden werd dit drukriool aangelegd. Daarmee was het één van de eerste locaties in de huidige gemeente Steenwijkerland waar drukriolering aangebracht werd. Inmiddels lag het stelsel niet meer voldoende diep, waardoor er makkelijk leidingbreuken ontstonden als gevolg van bodemverzakking, verouderd materieel of werkzaamheden op het land.

Individuele afspraken

De drukriolering in Blankenham en omgeving ligt voor een groot deel op particulier terrein. Blankenham is gesitueerd rondom de voormalige zeedijk, waarover ook de toegangsweg voor het gebied loopt. Doorgaans wordt riolering in de openbare ruimte, de rijbaan, aangebracht. Maar in een dijk wordt bij voorkeur geen riolering aangelegd. Een groot deel van het rioleringsstelsel ligt op (onder) particuliere gronden (landbouwgrond, percelen van particulieren).

Voorafgaand aan de uitvoering bezocht onze uitvoerder daarom, samen met de toezichthouder namens de gemeente, de particulieren en landeigenaren waar de werkzaamheden op het terrein plaats zouden vinden. Zo kregen de eigenaren een goed beeld van de werkzaamheden die op hun terrein plaats zouden vinden. Zo nodig konden er afspraken gemaakt worden over de uitvoering.

Werkzaamheden in groot gebied

In onderstaande film wordt een impressie gegeven van de grootte van het plangebied.