Herinrichting Vesting Elburg

Project Info

 • Opdrachtgever

  Gemeente Elburg

 • Type project

  Bouwteam

 • Projectomvang

  -

 • Uitvoeringsperiode

  januari 2021 - voorjaar 2021

Een duurzame herinrichting die zorgt voor meer comfort. Daar werkt Aannemingsmaatschappij Van Gelder aan in de Vesting van Elburg. Dat doen we in bouwteam dat bestaat uit de gemeente Elburg, Infraplus (advies en toezicht) en Van Gelder. Het huidige straatprofiel wordt als oncomfortabel ervaren. Begin januari zijn we gestart met het uitvoeren van de werkzaamheden die bestaan uit herstratingswerkzaamheden en het verbeteren van de afwatering. Deze werkzaamheden voeren we uit aan de Vischpoortstraat, de Beekstraat en een deel van de Jufferenstraat.

Werkzaamheden Vesting Elburg

Bij het herstraten zorgen we voor een egaal pad. Bij het bestraten van de Vischpoortstraat en de Jufferenstraat zorgen we ervoor dat het regenwater naar de zijkanten van de strook natuursteen afloopt, zodat het in de afwateringsgoten terechtkomt. In de Beekstraat zal de bestrating aflopen richting de Beek. Er worden geen werkzaamheden verricht aan de keitjesstoep, de bestaande stoep langs de gevel met de wit-zwarte natuursteen patronen.

vesting elburg
Verbeelding Jufferenstraat | In het midden leggen we een strook van natuursteen aan met aan beide zijden een strook van klinkers.
vesting elburg
Verbeelding Beekstraat | Dit is het beeld aan beide zijden van de Beekstraat.

Bouwteam

Van Gelder en de gemeente Elburg werken samen in een bouwteam. Van Gelder is daarvoor na een aanbestedingsprocedure als beste uit de bus gekomen. Tot en met december hebben we gezamenlijk gewerkt aan de voorbereiding van de werkzaamheden.

Duurzaamheid

Door klimaatveranderingen hebben we steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden. Denk hierbij aan hevige regenbuien. Regenwater komt nu in het rioolwater terecht. Om dit in de Beek of in de vestinggracht terecht te laten komen, leggen we een hemelwaterriool aan. Om daarnaast hittestress te voorkomen wordt een koelte-eiland ingericht. Deze bestaat uit een zitbank, een watertappunt en een leiboom.

Planning en fasering

Sinds januari werken we aan de herinrichting van de Vischpoort, de Vischmarkt, de Jufferenstraat en de Beekstraat. De eerste drie straten zijn klaar. Alleen aan de Beekstraat worden nog enkele werkzaamheden uitgevoerd. Deze vinden plaats wanneer het ontwerp definitief is en bekend is hoe de parkeersituatie ter plaatste wordt. In de onderstaande tekening is de fasering van de werkzaamheden aangegeven.