Herinrichting Vesting Elburg

Project Info

 • Opdrachtgever

  Gemeente Elburg

 • Type project

  Bouwteam

 • Projectomvang

  -

 • Uitvoeringsperiode

  januari 2021 - voorjaar 2021

Een duurzame herinrichting die zorgt voor meer comfort. Daar werkt Aannemingsmaatschappij Van Gelder aan in de Vesting van Elburg. Het huidige straatprofiel wordt als oncomfortabel ervaren. Begin januari zijn we gestart met het uitvoeren van de werkzaamheden die bestaan uit herstratingswerkzaamheden en het verbeteren van de afwatering. Deze werkzaamheden voeren we uit aan de Vischpoortstraat, de Beekstraat en een deel van de Jufferenstraat.

Werkzaamheden Vesting Elburg

Bij het herstraten zorgen we voor een egaal pad. Bij het bestraten van de Vischpoortstraat en de Jufferenstraat zorgen we ervoor dat het regenwater naar de zijkanten van de strook natuursteen afloopt, zodat het in de afwateringsgoten terechtkomt. In de Beekstraat zal de bestrating aflopen richting de Beek. Er worden geen werkzaamheden verricht aan de keitjesstoep, de bestaande stoep langs de gevel met de wit-zwarte natuursteen patronen.

vesting elburg
Verbeelding Jufferenstraat | In het midden leggen we een strook van natuursteen aan met aan beide zijden een strook van klinkers.
vesting elburg
Verbeelding Beekstraat | Dit is het beeld aan beide zijden van de Beekstraat.

Bouwteam

Van Gelder en de gemeente Elburg werken samen in een bouwteam. Van Gelder is daarvoor na een aanbestedingsprocedure als beste uit de bus gekomen. Tot en met december hebben we gezamenlijk gewerkt aan de voorbereiding van de werkzaamheden.

Duurzaamheid

Door klimaatveranderingen hebben we steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden. Denk hierbij aan hevige regenbuien. Regenwater komt nu in het rioolwater terecht. Om dit in de Beek of in de vestinggracht terecht te laten komen, leggen we een hemelwaterriool aan. Om daarnaast hittestress te voorkomen wordt een koelte-eiland ingericht. Deze bestaat uit een zitbank, een watertappunt en een leiboom.

Planning en fasering

Op 4 januari zijn we  gestart met onze werkzaamheden. We zijn begonnen in de Beekstraat tussen de Jufferenstraat en de Van Kinsbergenstraat met het opbreken van de huidige situatie. Daarna starten we aan de Beekstraat tussen de Jufferenstraat en de Bloemstraat. De eerste werkzaamheden in de Vischpoortstraat starten wij vanaf medio januari 2021. In de onderstaande tekening is de fasering van de werkzaamheden aangegeven.

Wij werken in vakken die telkens iets opschuiven. Deze werkvakken zijn afgezet met bouwhekken zodat er een veilige situatie is. De werkvakken kunnen altijd lopend gepasseerd worden. Daarbij houden wij rekening met bijvoorbeeld rolcontainers en rollators.  Bij de herinrichting zorgen we voor zo min mogelijk hinder. Omgevingsmanager Paulien Bisschop is contactpersoon voor dit project. Elke dinsdagmiddag is zij tussen 13:00 - 16:00 uur aanwezig in de Groeikas (Beekstraat 47) voor vragen.