Aanleg infiltratieleiding in Epe

Project Info

 • Opdrachtgever

  Vitens

 • Type project

  UAV

 • Projectomvang

  € 495.000,-

 • Uitvoeringsperiode

  maart – december 2015

Met het innemen en infiltreren van oppervlaktewater vanuit de Klaarbeek en de Grift wordt de grondwateronttrekking van maximaal 6 miljoen kubieke meter op de drinkwaterproductielocatie Epe volledig gecompenseerd.

Van Gelder was verantwoordelijk voor de aanleg van de nieuwe transportleiding met een lengte van 8,5 km. Via deze leiding wordt het water naar de infiltratievijvers gepompt.