Aanleg infiltratieleiding in Epe

Project Info

 • Opdrachtgever

  Vitens

 • Type project

  UAV

 • Projectomvang

  € 495.000,-

 • Uitvoeringsperiode

  maart – december 2015

Met het innemen en infiltreren van oppervlaktewater vanuit de Klaarbeek en de Grift wordt de grondwateronttrekking van maximaal 6 miljoen kubieke meter op de drinkwaterproductielocatie Epe volledig gecompenseerd.

Van Gelder was verantwoordelijk voor de aanleg van de nieuwe transportleiding met een lengte van 8,5 km. Via deze leiding wordt het water naar de infiltratievijvers gepompt.

Vertrouwd verder

Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken sluit jaarlijks meer dan 35.000 huishoudens aan op water, gas en elektra. Van Gelder KLM ontwerpt, realiseert en onderhoudt kabels, leidingen, netwerken en installaties voor transport en distributie van water, gas, elektra, warmte, koeling, zon- en windenergie.

Met de vakmanschap en professionaliteit van onze water- en energiespecialisten verzekeren wij jou van 100% betrouwbare netwerken en installaties. Meer weten over de projecten van Van Gelder KLM? Neem dan gerust contact met ons op.