Reconstructie Vlietwijk Voorschoten

Project Info

 • Opdrachtgever

  Gemeente Voorschoten

 • Type contract

  UAV-GC

 • Projectomvang

  € 8.000.000,-

 • Uitvoeringsperiode

  augustus 2016 - december 2017

In opdracht van de gemeente Voorschoten heeft Aannemingsmaatschappij Van Gelder een algehele reconstructie uitgevoerd in de wijk Vlietwijk in Voorschoten. Enerzijds gebeurde dit om de in het betreffende veengebied opgetreden verzakkingen, in maaiveld en riolering (tot plaatselijk ongeveer 0,5 m1), te herstellen, anderzijds om de wijk toekomst- en klimaatbestendig te maken.

Werkzaamheden

Bij de reconstructie moest er maar liefst tien kilometer aan riool worden vervangen en is er zo’n 75.000 vierkante meter aan nieuw straatwerk aangebracht. Maar ook het verwijderen en aanbrengen van groenvoorzieningen was onderdeel van het project, zoals het planten van ruim een miljoen bol- en knolgewassen en 250 bomen.

Het werk is uitgevoerd in zes hoofdfasen, waarbij ook het omgevingsmanagement een belangrijke taak was. Zo zijn er informatieavonden georganiseerd en waren er wekelijke inloopspreekuren. Via de webtool IMBY konden bewoners gericht vragen stellen, opmerkingen maken en suggesties kwijt.

Tevredenheid

Het gehele project is tot grote tevredenheid van de gemeente Voorschoten voltooid. De eindkwaliteit van het gerealiseerde werk beoordeelde de gemeente met een acht, voor de samenwerking en de toepassing van het omgevingsmanagement kreeg Van Gelder twee keer een negen.