Voedingsbaan Rijsenhout

Project Info

 • Opdrachtgever

  Alliander

 • Type contract

  UAV

 • Projectomvang

  +/- €5.000.000

 • Uitvoeringsperiode

  september 2016 - juni 2018

Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken is, in opdracht van Alliander, verantwoordelijk geweest voor de realisatie van de 20kV middenspanninginfrastructuur (bedrijfsspanning 20kV) tussen de eerder gelegde verbinding (rotonde Spoorlaan) tot het nieuwe schakelstation nabij Rijksweg 4 te Rijsenhout.

Aanleg persriool

Tijdens de werkzaamheden rond het aanleggen van de middenspanninginfrastructuur, is meteen het leggen van een persriool (uitwendige diameter: 800 mm) vanaf de spoorbaan tot ten zuidoosten van het viaduct Zuid-Tangent/Nieuwe Bennebroekerweg meegenomen voor het Hoogheemraadschap Rijnland.

Door tegelijk bezig te zijn met kabel- en rioolwerk, is de hinder voor de omgeving zo veel mogelijk beperkt gebleven.

Met dank aan Alliander en het Hoogheemraadschap Rijnland voor de prettige samenwerking.