Aanleg en onderhoud Walstroomaansluitingen Arnhem

Project Info

 • Opdrachtgever

  Gemeente Arnhem

 • Type project

  Energievoorziening

 • Projectomvang

  € 728.000,-

 • Uitvoeringsperiode

  maart – december 2015

In opdracht van de Gemeente Arnhem ontwierp en realiseerde Van Gelder 10 walstroomaansluitingen op de Nieuwe Kade in Arnhem. De aansluitingen zijn vooral bestemd voor de riviercruiseschepen die hier aanmeren. Sinds de komst van de kasten is de luchtkwaliteit in de omgeving van de kade verbeterd en de geluidsoverlast van de aggregaten aan boord van de schepen fors verminderd.

Voor de aanleg van deze aansluitingen heeft Van Gelder het Voorlopig Ontwerp verder geëngineerd en uitgewerkt tot een Uitvoeringsontwerp. Vervolgens nam het ook de uitvoering ter hand. In grote lijnen omvatte het project de plaatsing van 10 walstroomkasten met aansluitingen van 400A en 125A, die op afstand bedienbaar zijn. De kasten worden gevoed door twee compactstations die Van Gelder heeft geëngineerd, geleverd, geplaatst en aangesloten. In het eerste onderhoudsjaar verzorgt Van Gelder ook het onderhoud en de storingsdienst van de installaties.