Zonnepark en zandwinning Tiel / Medel

Project Info

  • Opdrachtgever

    Liander

  • Type contract

    UAV

  • Uitvoeringsperiode

    oktober 2021 - januari 2022

Om te kunnen voorzien aan de vraag aan energie in de gemeente Tiel en Medel worden drie nieuwe kabelverbindingen gerealiseerd. Een verbinding tussen het onderstation Tiel en twee zonneparken. Het derde tracé gaat van onderstation Medel naar de zandwinning in Medel.

Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken heeft de drie verbindingen in opdracht van Liander aangenomen. Van Gelder heeft Liander in de engineering van het tracé ondersteund waarna ook de uitvoering van de werkzaamheden is gegund. Het tracé betreft een gecombineerde lengte van circa 6.5 kilometer en bevat negentien gestuurde boringen.

Met deze gestuurde boringen gaan we onder andere het Amsterdam-Rijnkanaal, de A15 en naastgelegen spoorweg kruisen. Tussen de gestuurde boringen in, worden de kabels in open ontgraving aangebracht.

Het unieke aan dit project is dat de drie verschillende tracés, die voor een deel in dezelfde sleuf aangebracht worden, in één werkgang uitgevoerd worden.

Onderstation

Naast het realiseren van deze tracés, zijn we ook verantwoordelijk voor de aanpassingen op het onderstation in Tiel.